گزارش کارآموزی رشته کامپیوتر آموزش و پرورش ناحیه

گزارش کارآموزی رشته کامپیوتر آموزش و پرورش ناحیه

فهرست مطالب

فصل اول : معرفی محل کارآموزی......................................... 6

فصل دوم : آشنایی با مبانی کامپیوتر....................................... 8

فصل سوم : توانایی کار در محیط ویندوز .............................10

فصل چهارم : آشنایی با محیط ورد ........................................13

فصل پنجم : آشنایی با محیط اکسل .........................................16

فصل ششم : آشنایی با محیط پاور پوینت...............................20

فصل هفتم :توانایی کار با ویروس یاب ها.................................24

فصل هشتم : توانایی برقراری ارتباط با اینترنت ........................31-27


چکيده

هدف از گذراندن اين دوره آشنايي با امور کامپیوتری اداره آموزش و پرورش ، خدمات قابل ارائه توسط اداره در حوزه رایانه، همچنين آشنــايي با محيط هاي اداری و نرم افـزارهايي که احيانـاً در اداره آموزش و پرورش مـورد استفاده قرار مي گيرند ، مي باشد.

مقدمه

تكنولوژی اطلاعات (Information Technology) با محوریت دانش و خردگرایی انسان و اندیشه‌هایش به منظور بهره‌برداری از اندیشه و سپردن امور تكراری و غیر خلاق به ماشین و همچنین افزایش كارآیی و آزاد سازی مهارتهای انسانی ، در دهه های اخیر مورد توجه خاصی قرارگرفته‌است. از آنجائیكه تكنولوژی اطلاعات (فناوری اطلاعات) به عنوان محور توسعه جوامع و سازمانها مطرح است، بنابراین طراحی ساختار آن نیازمند ژرف اندیشی و تامل، همراه با ارائه مدل مناسب و بررسی مدلهای موجود در سازمانهای داخلی و خارجی است. تكنولوژی اطلاعات (فناوری اطلاعات) كه از تلاقی الكترونیك ، پردازش داده ها و ارتباطات-مخابرات حاصل شده است، باعث از میان رفتن فاصله ها و در كنار هم قرار گرفتن كامپیوترها و كاربران و همچنین مكانیزه شدن سیستمهای ارتباطی و افزایش ظرفیتهای انتقال داده ، شده است. این امر تمركززدایی و ایجاد ابر شاهراه و افزایش سرعت و كیفیت تصمیم‌گیری و مدیریت كارا را فراهم ساخته است.
بكارگیری تكنولوژی اطلاعات (فناوری اطلاعات) در سازمانها تغییرات بنیادین را در كلیه زمینه ها نوید می‌دهد. همانطوریكه امروزه دنیا را نمی توان بدون صنعت برق در نظر گرفت دنیای امروز را نیز نمی توان بدون فناوری اطلاعات و ارتباطات تصور كرد


برچسب ها: گزارش کارآموزی کامپیوتر ,

3000 تومان