گزارش کارآموزی رشته برق تعمیرات نگهداری نیروگاهها

گزارش کارآموزی رشته برق تعمیرات نگهداری نیروگاهها

چکيده

شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی در راستای اهداف خود که همانا تولید برق مطمئن (مطابق با استانداردهای بین المللی ایزو18001-14001-9001-.....)برای مشتریان خود می باشد دارای گروههای مختلف از جمله برنامه ریزی بهره برداری و تعمیرات تعریف نموده است

بدین ترتیب که در حوزه تعمیرات و نگهداری گزارش عیبی که از طرف بهره برداری ارائه شده است به دوصورت اضطراری( در همان روز) و عادی (طبق برنامه ریزی) بررسی میگردد

در این گزارش پاره ای از کارهای تعمیراتی انجام گرفته بیان شده است

که مهمترین آنها دمونتاژ تحریک یکی از ژنراتورهای بخار سیکل ترکیبی بوده است

در ضمن بازدیدهای دوره ای سالانه و اورهال های نیمه سنگین و سنگین هم جزوه کارهای گروه تعمیرات است که طبق اعلام گروه برنامه ریزی که عموما" در نیمه دوم سال ارائه میگردد انجام می شود


فهرست مطالب

فصل 1: معرفي محل کارآموزي 1

1-1- مقدمه 2

1-2- نمونه اي از نحوه ارائه جداول و اشکال و فرمول ها 2

فصل 2: کارهاي انجام شده در دوره کارآموزي 4

2-1- مقدمه 5

فصل 3: شرح تفصيلي يک موضوع خاص 6

3-1- مقدمه 7

فصل 4: جمع‌بندي و پيشنهادها 8

4-1- مقدمه 9

4-2- محتوا 9

4-2-1- جمع‌بندي 9

4-2-2- پيشنهادها 9

مراجع 10

پيوست‌ها 13

تعداد صفحات: 49 صفحه


برچسب ها: گزارش کارآموزی رشته برق ,

3000 تومان