کارآموزی مهندسی نرم افزار در شرکت بیمه

کارآموزی مهندسی نرم افزار در شرکت بیمه

فهرست مطالب :

معرفی مکان کارآموزی.................................................................................................................................................4

وظایف من در کارآموزی..............................................................................................................................................5

فـــــــــــــــصل دوم :

1-2 امنیت شبکه........................................................................................................................................................ 6

1-1-2 مفاهیم امنیت شبکه .........................................................................................................................................6

فــــــــــــــصل سوم :

1-3 نصب Fire Wall ........................................................................................................................................13

2-3 آشنایی با DNS ...............................................................................................................................................13

3-3 آشنایی باDHCP.............................................................................................................................................13

4-3 مفهوم دامین و طریقه ساخت آن .........................................................................................................................14

5-3 آشنایی با اکتیو دایرکتوری و اجزای آن ..............................................................................................................15

1-5-3 چرا Service Directory ........................................................................................................................16

2-5-3 اکتیو دایرکتوری چگونه کار میکند................................................................................................................17

3-5-3 مــــزایای اکتیو دایرکتوری .......................................................................................................................17

6-3 پروتکل های امنیتی شبکه ها ..............................................................................................................................18

1-6-3 پروتکل امنیتی IPsec................................................................................................................................20

2-6-3 پروتکل امنیتی Transport Layer Security(TLS)..............................................................................21

7-3 انــواع حملات.......................... ......................................................................................................................23

1-7-3 حمله های لایه کاربرد( virus, worm).......................................................................................................24

2-7-3 راههای مقابله با چند حمله ...........................................................................................................................26

8-3 اعمال سیاست با Group Policy..................................................................................................................27

1-8-3 ايجاد Organization Unit.............................................................................................................................28

2-8-3 تنظيم Proxy براي كاربران بصورت گروهي......................................................................................................29

3-8-3 تنظيمات و حذف و اضافه گزينه هاي مربوط به Control Panel..................................................................31

9-3 10نکته برای حفظ امنیت.............................................................................................................................32

10-3 خلاصه مطالـــب..................... ....................................................................................................................35

منــــــــــــابع.................................................................................................................................................36

تعداد صفحات:36

فرمت:Word


برچسب ها: کارآموزی رشته نرم افزار ,

3000 تومان