سوالات استخدامی بانک ملی ایران

سوالات استخدامی بانک ملی ایران

بخش عمومی :

سوالات هوش و استعداد تحصیلی

سوالات استخدامی ریاضیات و آمار

سوالات استخدامی مهارت های کامپیوتر

سوالات استخدامی اطلاعات عمومی

سوالات استخدامی معارف اسلامی

سوالات استخدامی زبان انگلیسی عمومی

سوالات عربی

سوالات ادبیات فارسی

بخش تخصصی :

سوالات استخدامی اصول علم اقتصاد

سوالات استخدامی پول ، ارز و بانکداری

سوالات استخدامی تئوری های مدیریت

سوالات استخدامی برنامه ریزی

سوالات استخدامی ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت
برچسب ها: سوالات استخدامی بانک ملی ایران ,

7000 تومان