با نماد اعتماد زرین پال با اطمینان خرید نمایید. logo-samandehi https://digistore-1.ir

دستگاه خودپردازncr5886

Tags :

Category : خودپرداز

مشخصات دستگاه ncr5886

Standart Features

 • P4 Pivat PC Core
 • 80GB Hard Disk Drive
 • 1GB DDR Memory
 • DVD-ROM
 • Floppy Disk Drive
 • 3DES EPP Keyb
 • 4 High NID Dispenser With 4x Currency Cassettes + 1 x Latcfast Purge Bin
 • 40 Column Thermal Receive and Journal Printer
 • EMV Motorised Card Reader ,Smart (IMCRW)
 • 12.1 inch Std. XVGA LCD Monitor
 • FDI
 • Collar Kit
 • UL 291 Safe Security
 • Key lock w/x2 Keys
 • Std.Fascia Light
 • Media Entry/Exit Indicators
 • Function Display Keyx8 (FDKs)
 • Card Capture Open Tray
 • Combination Lock
 • Enhanced Operator Panel
 • Fascia , MCRW/CAMERA/BNA/BARCODE READER/STATEMENT PRT ENABLE
 • All Item Rohs compliant

Optional Features

 • Barcode Reader
 • Active anti-skimming system (ASD-2000)
 • Security Camera
 • Sunlight Readable LED LCD Monitor with Auto-Dimming
 • LED Fascia Light
 • Pin Shield (Pin Guard)

Standart Features

 • P4 Pivat PC Core
 • 80GB Hard Disk Drive
 • 1GB DDR Memory
 • DVD-ROM
 • Floppy Disk Drive
 • 3DES EPP Keyb
 • 4 High NID Dispenser With 4x Currency Cassettes + 1 x Latcfast Purge Bin
 • 40 Column Thermal Receive and Journal Printer
 • EMV Motorised Card Reader ,Smart (IMCRW)
 • 12.1 inch Std. XVGA LCD Monitor
 • FDI
 • Collar Kit
 • UL 291 Safe Security
 • Key lock w/x2 Keys
 • Std.Fascia Light
 • Media Entry/Exit Indicators
 • Function Display Keyx8 (FDKs)
 • Card Capture Open Tray
 • Combination Lock
 • Enhanced Operator Panel
 • Fascia , MCRW/CAMERA/BNA/BARCODE READER/STATEMENT PRT ENABLE
 • All Item Rohs compliant

Optional Features

 • Barcode Reader
 • Active anti-skimming system (ASD-2000)
 • Security Camera
 • Sunlight Readable LED LCD Monitor with Auto-Dimming
 • LED Fascia Light
 • Pin Shield (Pin Guard)

*خرید تجهیزات جانبی دستگاه ncr5887  (چاه ارت- یوپی اس- سایه بان و روتربرد برعهده مشتری می باشد.

* کرایه حمل دستگاه به محل برعهده خریدار می باشد.

خرید

Leave a Reply