گزارش کارآموزی حسابداری در مخابرات

فهرست
آشنایی کلی با مکان کارآموزی
تاریخچه مخابرات در استان
پیشینه تاریخی
فعالیت های مخابرات
نمودار سازمانی مخابرات ایران
چارت سازمانی شهرستان گتوند
دبیرخانه
امور مشترکین
تجزیه و تحلیل سیستم مکانیزه امور مشترکین
نوی گزارشات
واحد پشتیبانی فنی
توپولوژی شبکه
نمودار ترانزیت شهری
تماس های شهری
تماس های بین شهری
تماس های کشوری
انواع مراکز از نظر ساختاری
مسیر برقراری ارتباط از مشتری تا مرکز
ارزیابی بخشهای مرتبط با رشته علمی کار آموز
تشریح سیستم حسابداری
سیستم جامع مالی شرکت مخابرات ایران
سیستم CBSخدمات صورتحساب مشترکین تلفن همراه
فرایند حقوق و دستمزد
تنظیم لیست حقوق و دستمزد
اهداف فرایند حقوق و دستمزد
بخش حقوق و دستمزد
چارت سازمانی حسابداری در شرکت مخابرات گتوند
حجم: ۱ مگابایت
تعداد صفحات:۴۸ صفحه

اضافه کردن به سبد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.